Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Pasieki Januszkiewicz

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego Pasieki Januszkiewicz w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym. 

 

Sklep należy do Pasieki Januszkiewicz – Janusz Januszkiewicz

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 603644747

 

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

§ 1

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.pasiekajanuszkiewicz.pl/ ,
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.pasiekajanuszkiewicz.pl/,

 

 

§ 2

 

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną produktów pszczelich. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 7. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo informowany.

 

 

§ 3

 

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość. Nie ma możliwości utworzenia konta klienta.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. Akceptowalne jest także złożenie zamówienia przez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kupujący dokładnie podaje jakie interesują go produkty. Sprzedający sprawdza czy te produkty są na stanie, informuje o tym Kupującego i podaje koszty dostawy. Jednocześnie Kupujący musi potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje regulamin sklepu. Warunkiem realizacji zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu.
 3.  W zamówieniu Kupujący podaje swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego i adres dostawy zamówionego Produktu.
 4. Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w złożonym zamówieniu są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

 

§ 4

 

Formy dostawy i metody płatności

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 
 2. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. 
 3. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie Sklepu Internetowego i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania Zamówienia.
 4. Możliwa jest wysyłka Produktu w następujących formach:
 • dostawa przez kuriera – orientacyjny czas dostawy od 2 do 4 dni od daty złożenia Zamówienia
 • dostawa przez Pocztę Polską S.A. – orientacyjny czas dostawy od 3 do 6 dni od daty złożenia Zamówienia
 1. Możliwy jest bezpłatny odbiór osobisty Produktu po wcześniejszym ustaleniu tej formy ze Sprzedawcą.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Za zamówienie możliwa jest zapłata w następujących formach: -  przelew bankowy tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy
 4. Brak zapłaty kosztów zamówienia przez Kupującego w ciągu 7 dni skutkuje jego anulowaniem.
 5. Przesyłka zostaje przygotowana i wysłana w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty kosztów Zamówienia na rachunku Sprzedawcy.

 

 

§ 5

 

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem  WWW https://www.pasiekajanuszkiewicz.pl/ odstapienie, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu dla Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta od dnia otrzymania Produktu.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam Produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 8. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

 

§ 6

 

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę 

fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 1. Kupujący stwierdzając wady w Produkcie, może złożyć reklamację.
 2.  Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni 

od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  

 1.  Składając reklamację, Kupujący zobowiązany jest do odesłania Produktu wraz z opisem stwierdzonych wad i okolicznościami ich ujawnienia oraz żądaniem Kupującego na adres   Janusz Januszkiewicz, ul. Wisełki 12, 04-830 Warszawa
 2. Koszt odesłania reklamowanego Produktu ponosi Sprzedawca w przypadku uwzględnienia reklamacji. Sposób odesłania reklamowanego Produktu określa Sprzedawca. W przypadku nieodebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Kupującego, jej kolejne skuteczne dostarczenie odbywa się na koszt własny Kupującego.
 3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu  cywilnego (art. 556 – 576).

 

§ 7

 

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://test.pasiekajanuszkiewicz.pl/polityka-prywatnosci

 

 

§ 8

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze   sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

§ 9

 

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  25.03.2020
UWAGA Niniejsza strona używa pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na zapisywanie cookies w Twojej przeglądarce.